Xem thêm Rút gọn
Salad rau
50.000 VNĐ
Salad Nga
60.000 VNĐ
Salad Caesar
80.000 VNĐ