Lạc rang
10.000 VNĐ
Nấm tổng hợp
50.000 VNĐ
Củ tổng hợp
50.000 VNĐ
Khoai lang Nhật
50.000 VNĐ
Đậu bắp
40.000 VNĐ
Bắp Mỹ
50.000 VNĐ
Khoai lang tím
50.000 VNĐ
Mỳ Udon
30.000 VNĐ
Mỳ gói (1 gói)
5.000 VNĐ
Súp lơ
60.000 VNĐ