Xem thêm Rút gọn
Cháo đầu cá Hồi
100.000 VNĐ
Cháo cá Bớp
140.000 VNĐ
Cháo hàu sữa
130.000 VNĐ
Cháo nghêu
100.000 VNĐ
Cháo Tôm
130.000 VNĐ