Rượi Quý Tử

(Bổ thận, tráng dương, đã thông kinh mạch, điều hòa huyết áp,..)
- Vò 600ml 135.000
- Vò 1 lít 225.000
Sản phẩm cùng danh mục